wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

PROFIL NAUKOWY WYDAWNICTWA

 

Wydawnictwo STUDIO NOA specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych i pokonferencyjnych, prac habilitacyjnych i doktorskich, dydaktycznych z różnych dziedzin, informacyjnych, wyników badań, poradników, słowników, leksykonów, encyklopedii, kronik oraz ksiąg pamiątkowych i jubileuszowych. W polu naszego zainteresowania są głównie nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne, ścisłe, przyrodnicze oraz sztuka. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim oraz Polską Akademią Nauk Oddział w Katowicach.

Wydajemy książki opisujące głównie Śląsk i jego okolice, poczynając od śląskich parafii i miast (np. seria „Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich”), poprzez Euroregion Polska-Czechy-Słowacja (np. seria „Transcarpathica”), a kończąc na monografiach mówiących o znaczeniu naszego regionu w Europie Środkowej (np. seria „Kultura Europy Środkowej”). Książki te przedstawiają badania naukowców nad historią i teraźniejszością: kultury i wielokulturowości, muzyki, sztuki, architektury i urbanistyki, prawa, edukacji, szkolnictwa i nauki, gospodarki i przemysłu, medycyny i działalności charytatywnej, parlamentaryzmu, elit i władz, kościoła i zakonów, struktury społeczno-zawodowej, tradycji i religijności, wojen i konfliktów, więzi międzypokoleniowych i życia codziennego zwykłych mieszkańców oraz jego wybitnych przedstawicieli – podpisujemy się bowiem pod zdaniem Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, które zamieścił we wprowadzeniu do jednej z wydanych przez nas książek, że [...] tworzenie przyszłości miasta bez zrozumienia własnej historii jest po prostu niemożliwe.

 

Nie stronimy od nowoczesnych technologii, szczególnie w nauczaniu. Coraz bardziej popularny E-learning jest tytułem wydawanej przez nas serii o międzynarodowym zasięgu z racji międzynarodowej grupy autorów. Przedstawia ona wyniki badań i wdrażania nowoczesnych środków i systemów nauczania w różnych krajach całego świata. W szczególności prezentowane są aspekty teoretyczne i praktyczne nauczania na odległość omawiane na corocznych międzynarodowych konferencjach naukowych z udziałem licznego grona prelegentów. Seria ta liczy już kilkanaście tomów i jest indeksowana w międzynarodowym dziale naukowym bazy danych bibliometrycznych, a w szczególności w:

- Web of Science Core Collection,

- Journal Factor,

- Indeks badań akademickich,

- Polska Bibliografia Naukowa,

- Google Scholar, gdzie cała seria ma już kilkaset cytowań.

Seria „E-learning” jest szczególnie dobrze odbierana przez studentów na całym świecie.

 

STUDIO NOA wydaje również naukowe książki o tematyce teologicznej. Wydajemy książki między innymi wykładowców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a reprezentantem tego działu może być seria „Szkoła Seraficka – Seria Nowa” wydawana dla Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. W tomach, jakie do tej pory się ukazały, poruszono między innymi tematy: historii prowincji, autorytetu mistrza, chrześcijaństwa pośród innych religii, znaczenia świętych i kapłanów, dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego i prawa zakonnego, a niektóre tomy są pokłosiem sesji naukowych.

 

Oprócz naukowych prac profesjonalnych badaczy przyjmujemy także do wydania oryginalne książki lokalnych pasjonatów historii, którzy opisują dzieje swoich rodzinnych miejscowości i parafii – swoją „małą ojczyznę”. Przykładem mogą być książki J. Kolarczyka z Rybnika, I. Ciwis z Rydułtów i A. Muszały z Mysłowic. Wzbogacają one wiedzę przekazaną przez naukowców i nierzadko uzupełniają lukę w historiografii miasta. Publikacje te cieszą się niezwykłą [...] popularnością wśród szeregowych czytelników książek historycznych, ponieważ przybliżają ludzi i miejsca w jakimś stopniu drogie i znane [...], co podkreślił w swojej recenzji jednej z wydanych przez nas tego typu książek prof. dr hab. S. Fertacz, a na co dowodem są dodruki tego typu książek.

 

Wydawane przez nas książki zyskują uznanie, a niektóre z nich zdobywają nagrody, czego przykładem może być Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa autorstwa J. Tomaszczyka, który zdobył nagrodę im. A. Łysakowskiego. Nasza praca jest również wysoko oceniana przez innych wydawców, na co dowodem jest zaproszenie Wydawnictwa STUDIO NOA do współpracy przy bardzo dużych opracowaniach – monografiach miast i gmin oraz parafii. Do największych należą dwutomowe monografie:

 

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie bogato ilustrowanej

Monografii Katowic (820+836 str.) wydanej w 2012 r.

 

STUDIO NOA wykonało skład i łamanie oraz opracowanie graficzne

Monografii Sosnowca (980+828 str.) wydanej w 2016 r.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl