wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

PROCEDURa WYDAWNICZa

 

Dla zainteresowanych Autorów wydaniem swoich prac w Wydawnictwie STUDIO NOA przedstawiamy PROCEDURĘ WYDAWNICZĄ:

 1. Zgłoszenie tekstów do wydania.
 2. Przyjmowanie tekstów w formie elektronicznej na adres poczta@studio-noa.pl lub studinoa@gmail.com.
 3. Wstępna ocena merytoryczna tekstów.
 4. Weryfikacja tekstów pod względem oryginalności oraz kompletności (dane kontaktowe*, tytuł, streszczenia i ewentualne ich tłumaczenia, słowa kluczowe, poprawność edycyjna, krój pisma z nietypowymi znakami diakrytycznymi).
 5. Podjęcie decyzji o podpisaniu umowy i przekazaniu tekstów do naukowej recenzji zewnętrznej.
 6. Podpisanie umowy, w której Autorzy potwierdzają przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych i oryginalność dzieła oraz wskazują udział procentowy w powstaniu tekstów współautorskich. Umowa reguluje również kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji dzieła.
 7. Zewnętrzna recenzja naukowa przygotowana według procedury recenzowania. Do wydania zostaną dopuszczone tylko teksty, które uzyskają pozytywne opinie. Teksty, do których Recenzenci mają uwagi muszą zostać poprawione. Autor nanosi ewentualne poprawki zgodnie z uwagami Recenzentów i ponownie przesyła tekst do Redakcji.
 8. Redakcja wydawnicza tekstów dopuszczonych do wydania (opracowanie stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, a w pracach zbiorowych także ujednolicenie zapisu przypisów, bibliografii, tabel, podpisów pod ilustracjami itp.) – współpracujemy z redaktorami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w redagowaniu publikacji popularnych, popularno-naukowych, naukowych, słownikowych i encyklopedycznych.
 9. Redakcja techniczna, opracowanie graficzne oraz skład i łamanie.
 10. Przekazanie złożonych tekstów do korekty, w tym do korekty autorskiej.
 11. Nanoszenie zebranych poprawek redaktorskich, w tym zweryfikowanych przez redaktora poprawek autorskich.
 12. Ewentualne kolejne korekty.
 13. Przygotowanie ostatecznej wersji tekstu oraz okładki i zatwierdzenie przez Autorów i Wydawnictwo do druku.
 14. Druk publikacji.
 15. Przekazanie gotowych egzemplarzy publikacji zgodnie z ustaleniami w umowie.
 16. Wysyłka bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych.

* Podane przez Autorów dane osobowe (w tym do korespondencji) są wykorzystywane jedynie do celów wydania publikacji i przekazania Autorom. STUDIO NOA bez zgody Autorów nie wykorzystuje danych osobowych w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym i nie przekazuje ich podmiotom trzecim.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl