wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

od dtp do wydawnictwa punktowanego

 

Dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie DTP zaowocowało od końca 2004 roku rozpoczęciem działalności wydawniczej. STUDIO NOA rozpoczęło również wydawanie książek pod własną nazwą otrzymując pierwszą pulę numerów ISBN. W krajowym systemie ISBN aktualnie posiadamy oznaczenie identyfikacyjne nr 66055 (poprzednio był to nr 60071).

Ze względu na zaufanie jakim obdarzyli nas Autorzy i Redaktorzy następnym krokiem w historii wydawnictwa STUDIO NOA było rozpoczęcie wydawania serii wydawniczych i uzyskanie dla niektórych numerów ISSN:

„Biblioteka Teologiczna”, bez ISSN

„Szkoła Seraficka” Seria nowa, ISSN 1898-7842

„Rybnik w Historii Śląska”, ISSN 2081-6685

„Kultura Europy Środkowej”, ISSN 2084-0705

„Katowice w Rocznicę Uzyskania Praw Miejskich”, ISSN 2084-5510

„E-learning”, ISSN 2451-3644 / 2451-3652 (on-line)

„TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”, bez iSSN.

„Rodziny Śląskie”, bez ISSN.

 

Od 2019 roku Wydawnictwo Naukowe STUDIO NOA jest wpisane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Edukacji i Nauki) do Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na POZIOM I – 80 punktów.

W dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i w naukach teologicznych można uzyskać 100 punktów.

Wydawnictwo STUDIO NOA otrzymało unikatowy identyfikator nr 54100 (Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 r.).

Nasze starania zostały poparte zarówno przez instytucje, jak i naukowców – byli to między innymi:

  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek (Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach),
  • Prof. dr hab. Antoni Barciak (Prezes Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Historycznego),
  • Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach),
  • Prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka (członek Komitetu Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, była Kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego),
  • Prof. zw. dr hab. Halina Widła (Kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Sosnowcu Uniwersytetu Śląskiego),
  • Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (Kierownik Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego),
  • Dr hab. Andrzej Kasperek (Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego),
  • Dr Aneta Drabek (Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej)
  • Stefan Gajda (Naczelnik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Prezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”)
  • Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

 

REKOMENDACJE:

 

Wydawnictwo STUDIO NOA zostało docenione przez Komisję Ewaluacji Nauki powołaną rozporządzeniem MNiSW (MEiN) za dotychczasowy dorobek oraz wysokie standardy pracy.

Wierzę, że współpraca ze środowiskiem naukowym naszego regionu i nie tylko jeszcze bardziej się przez to rozwinie.

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl