wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

 

Co zyskuje pracownik naukowy wydając w Wydawnictwie Naukowym STUDIO NOA w porównaniu do wydawnictwa spoza wykazu:

 

Wydawnictwo

Monografia naukowa

Redakcja naukowa monografii naukowej

Rozdział w monografii naukowej

Przeliczeniowa wartość punktowa
publikacji wieloautorskiej

STUDIO NOA
Poziom I
w wykazie MEiN

80 pkt lub

100 pkt *


20 pkt


20 pkt

 

 

________________________

V(k/m), ale nie mniej niż 10% pkt przyznawanych za autorstwo


Wydawnictwo
spoza wykazu


20 pkt


5 pkt


5 pkt


k
/m, ale nie mniej niż 10% pkt
przyznawanych za autorstwo

* w naukach humanistycznych, społecznych
i teologicznych

k – liczba autorów, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej

m – liczba autorów ogółem

EWALUACJA jakości działalności naukowej

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl