wydawnictwo naukowe

STUDIO NOA

 

Od 1994 roku STUDIO NOA zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju publikacji
(książek, czasopism, folderów i akcydensów; jednobarwnych i wielobarwnych) do druku

– opracowaniem graficznym, składem, łamaniem i redakcją techniczną.

Zdobyte doświadczenie wraz z odpowiednim zapleczem technicznym pozwala nam na realizację nawet najtrudniejszych prac starannie przygotowanych pod względem redakcyjnym i typograficznym.

Powierzając nam wydanie swojego dzieła otrzymują Państwo wiele korzyści.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą i do korzystania z naszych usług.

 

Ireneusz Olsza

HISTORIA

OFERTA

współpraca

REFERENCJE

PROFIL NAUKOWY WYDAWNICTWA

STANDARDY PUBLIKACJI PRAC I ZASADY ETYKI

PROCEDURa WYDAWNICZa

PROCEDURa RECENZOWANIA

identyfikatory doi

licencje CREATIVE COMMONS (CC)

(iD) orcidpesel naukowca

EWALUACJA jakości działalności naukowej

PORTFOLIO

 

SIEDZIBA

ul. Emerytalna 17c/48

40-729 Katowice

 

Tel. : +48 32 252 76 62

 

 

PRACOWNIA

ul. Podmiejska 33

44-207 Rybnik

Tel. kom. : +48 601 480 327

Tel./faks : +48 32 458 43 31

 

Zamówienia, zapytania o cenę i szczegóły techniczne prosimy przesyłać na adres mailowy

poczta@studio-noa.pl

 

Wydawnictwo Naukowe STUDIO NOA jest wpisane przez MEiN

do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe pod nr. 54100.

 

Wydane monografie naukowe otrzymują 80 pkt,

a w dyscyplinach z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i w naukach teologicznych 100 pkt.

 

Rejestrujemy identyfikatory DOI z własnym prefiksem nr 10.34916.

 

 

STUDIO NOA Ireneusz Olsza

NIP 634-113-50-46

REGON 272698053

 

 

 

CZASOPISMA

SŁOWNIKI / ENCYKLOPEDIE

PUBLIKACJE JUBILEUSZOWE

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

PUBL. RELIGIJNO-

-TEOLOGICZNE

PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE

PUBLIKACJE CIĄGŁE